Pievienojies!


Pievienojies!

Detaļas

Viens cilvēks mūsdienu pasaulē – smilšu grauds informatīvā okeāna dibenā. Ir tik viegli pazust, un tik grūti ietekmēt apkārtējo vidi! Tam līdzās, apkārtējā vide pastāvīgi ietekmē mūsu dzīvi, mūsu sadzīvi un dzīves iekārtu kopumā.

Vienam cilvēkam ir grūti kaut ko pretstatīt esošajai sistēmai. Un bieži cilvēki vienkārši aizver acis uz dažādām neērtībām, kuras šī sistēma tiem sagādā. Bet pēc tam, kad indivīda kārtējās tiesības izrādās pārkāptas, vai vispār neievērotas, viņi brīnās un nevar saprast, kā gan tas ir noticis.

Lai mainītu šādu lietu kārtību, katram no mums ir aktīvi jāpiedalās sabiedrības dzīvē. Bet tas nemaz nav tik viegli, aptvert neaptveramo un ieraudzīt visu ainu kopumā, — bet bez tā indivīda darbību objektivitāte ir neiespējama.

Tāpēc Partija «Suverenitāte» piesauc visus Latvijas iedzīvotājus piebiedroties mūsu politiskajai kustībai un kopā izveidot jaunu sabiedrību. XXI gadsimta sabiedrība, kas pastāvīgi attīstās katra atsevišķi ņemta cilvēka labā.

Jebkurš cilvēks, kas pieturas pie mūsu uzskatiem, var ne tikai pievienoties mums, bet arī aktīvi piedalīties valsts politiskajā dzīvē, attīstot mūsu kopīgās idejas un principus. Mēs nelūdzam naudu, jo tas nav komerciāls projekts. Mums nav obligāto biedra naudas iemaksu un jebkādu konfesionālās, rasu vai nacionālās piederības kritēriju.

Piebiedrojieties mums šodien, jo tas ir vienīgais veids, kā ietekmēt savu dzīvi personīgi.

 

Kontakti:

Latviešu valodā — Andris Orols   29152159

Latviešu valodā — Guntra Vīksna   29890683

Krievu valodā — Andžejs Zdanovičs   26094075

Lai pievienotos, aizpildi šo anketu un nosūti uz ēpastu azp1@inbox.lv

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>