Pievienojies jaunajam politiskajam spēkam!

image16_b

Mūsu kustību izveidojuš cilvēki, kuriem nav vienaldzīga mūsu valsts nākotne un kuri nevar ar neizpratni, sirdij smeldzot, neskatīties uz mūsu tagadni.Kurp mēs veļamies…?

Tā kā nepārtraukti aug tehnoloģiju līmenis, tad aizvien lielāks iedzīvotāju procents nonāk apkalpojošajā sfērā. Šī sfēra ir stipri pārsātināta un tik daudz darba roku šeit nav nepieciešams. Kā gala rezultāts — pasaules mērogā augošais massu bezdarbs. Un šeit jau runa ir par globālo darba pārdali un regulēšanu. Tirgus ekonomika bez valsts regulācijas — tas ir strupceļa attīstības variants:

pārāk daudz paliek nepieprasītu darba roku. Un šos cilvēkua valstij IR jānodarbina un jānodrošina.

Tāpēc tālākā planētas ekonomika jāveido uz vienmērīgas darba sadales principiem. Bez valsts regulācijas, jeb precīzāk, gandrīz pilnīga valsts monopola, visās cilvēkam un sabiedrībai vitāli nepieciešamās nozarēs, tas nav iespējams. Tāpēc mēs esam nonākuši pie tāda vēsturiska momenta, kad, lai cilvēcei nodrošinātu normālu eksistenci, privātīpašuma formu, vitāli nepieciešams, daudzkur, aizvietot ar sabiedrisko vai valsts. Pirmkārt, tie ir dabas resursi un zinātniski — ražojošais sektors. Tā kā mūsdienu ekonomiku virza finanšu sfēra, tad tāpat nepieciešams valsts monopols finanšu pakalpojumu jomā.

Mēs aicinam neticēt brīvā tirgus maldiem ar tā šakāļu likumiem, kur izdzīvo, patiesībā, ne stiprākais, bet zemiskākais un bezprincipiālākais.Neticēt meliem, ka konkurence – tās ir labākas un lētākas preces.

Īstenībā, komersants lielākas peļņas nolūkos ir ieinteresēts, lai viņa preces ātrāk nolietotos un novecotu, tādejādi pastāvīgi izpumpējot patērētāju naudu no jaunu preču pārdošanas. Bet cenas vairākkārt pārsniedz pašizmaksu, tā kā tajās, papildus peļņai, tiek ieklautas reklāmaas izmaksas un subjektīvā maksa par tehnoloģijām. Īpaši tehnoloģiju dēļ speciāli tiek grauti un likvidēti uzņēmumi trešās pasaules valstīs, kurām arī tiek pieskaitīta mūsu valsts. Vienmēr taču ir izdevīgi mainīt ieziemiešiem stikla krelles pret viņu vērtīgajiem resursiem, nepieļaujot iespēju pašiem izveidot ražošanu. Tikai tagad kreļļu lomā uzstājas telefoni, automobīļi, skaists apģērbs un citas preces ar augstu pievienoto vērtību. Padomājiet paši – kāda ir pašizmaksa, teiksim, mobīlajam telefonam, kura saražošanai nepieciešami tikai daži grami metālu, plastmasu un nedaudz laika automatizētai komplektācijai? Un cik reizes dārgāk mēs par to maksājam? Valstij reāli jārūpējas par saviem iedzīvotājiem, nevis jāaprobežojas ar pēdējās ādas noplēšanu, dažādu nodokļu un meslu veidā, tikai un vienīgi sevis uzturēšanas dēļ. Mēs esam par citiem valsts uzbūves principiem un lielāku indivīda brīvību no patreiz eksistējošā finanšu sloga.

Mūsu kustība nāk no ”apakšām”, no tautas. Mums nav bagātu sponsoru, jo mēs esam pret savtīgu attieksmi un nevienlīdzību sabiedrībā. Mēs nēesam pret bagātajiem. Mēs esam pret trūkumu un nabadzību.

Jebkurš cilvēks, kuram nav sveši mūsu uzskati, var ne tikaI pievienoties mums, bet arī akīvi līdzdarboties valsts politiskajā dzīvē, attīstot Mūsu kopējās idejas un principus.Viņš var mūsu politiskās apvienības ietvaros balotēties par deputāta kandidātu pašvaldībās un Saeimā. Mēs neprasam naudu, tā kā tas nav komerciāls projekts. Mums nav obligātu biedra naudas maksu un nekadu kritēriju sirdsapziņas brīvībai(ticībai), rasei vai nacionalitātei.

Mēs neatbalstam ”pasaules vareno” centienus dažādu sabiedrības slāņu šķelšanā – mēs esam pret Latvijas iedzīvotāju ekonomisko genocīdu.

Vajag sabiedrības apziņā salauzt brīvā tirgus stereotipus, naudas reliģijas stereotipus. Runājiet vairāk ar draugiem, ģimenē, paziņām, darba biedriem par to, ka nepieciešams paaugstināt valsts lomu sabiedrībā. Par to, ka pienācis laiks mainīt mūsu dzīvi. No jauna veidot valsts uzņēmumus. Atkal veidot bezmaksas medicīnas un izglītības sistēmas. Regulēt energo resursus, sabiedrisko transportu un komunālo jomu, necenšoties no šīm nozarēm gūt peļņu.

Šeit, mājaslapā, Jūs varat rūpīgāk iepazīties ar mūsu ideoloģiju, studēt rakstus un citus materiālus. Jūs paši varat kļūt par autoriem, piedāvāt savas idejas un papildinājumus. Mēs vienmēr priecāsimies par jauniem domubiedriem un veselīgu kritiku.